Abri OyTavoitteita saavutetaan

Ratkes

Ratkaisukeskeisyyden taustalla ovat vaikuttaneet mm Milton H. Erickson, strateginen perheterapia (Jay Haley ja John Weakland), MRI ( Don Jackson), systeeminen ajattelu- ja lähestymistapa, narratiivisuus. Steve De Shazer ja Insoo Kim Berg perustivat BFTC (Brief Family Therapy Center) vuonna 1978, täältä lähti voimakas ratkaisukeseisyyden kehittyminen ympäri maailman. Suomeen ratkaisukeskeisyyden toi vuonna 1973 John Fryckman, joka luennoi A-klinikkasäätiöllä. Suomessa lähestymistapaa ovat voimakkaasti edistäneet Ben Furman ja Tapani Ahola (Lyhytterapiainstituutti). Monia heidän kehittämiään menetelmiä sovelletaan eri puolilla maailmaa ja he ovat arvostettuja luennoitsijoita sekä Suomessa että ulkomailla. Mm. reteaming ja tuplatähti työyhteisöjen kehittämiseen ja muksuoppi lasten kanssa työskentelyyn, vastuunportaat nuorten parissa toimimiseen.

Ratkaisukeskeisyys on tavoitteellinen tapa lähestyä ongelmallisia tilanteita. Mistä ongelmat johtuvat ja miten niitä tulisi ratkaista aiheuttaa usein hyvin erilaisia ja ristiriitaisia näkemyksiä. Yhteinen tavoite sen sijaan löytyy yleensä helposti. Kun tiedämme mitä haluamme, löytyvät keinot tavoitteen saavuttamiseksi. Keskeisiä periaatteita ovat mm. asiakaslähtöisyys, arvostava tapa kohdata asiakkaita, rakentava yhteistyö, myönteisyys, voimavarojen etsiminen, kannustaminen, ansion jako, motivaation merkitys, ongelmat tavoitteiksi.